Techvalley Co., Ltd.


Smart 3D CT

点击下面的每个产品名称以查看相应的产品信息。

标准与实际数据的精密分析设备
可用于各种领域的先进的CT设备

TVX-IMT240CT

适用领域

  • R&D CT
  • Micro CT
  • High Power CT
  • - 配备高精密和高密度,高分辨率系统
  • - 配备自动校准功能
  • - 高密度轴控制功能
  • - 自动教学和各种测量功能
  • - 通过放大图像重建进行高分辨率分析

检验出的图像

产品规格

产品规格
Tube Voltage 240 kV
Detector Type Flat Panel Detector
Inspection Area 450Ø x 400mm
Focal Spot 2um
Dimension (mm)(W x D x H) 2,500 x 1,750 x 2,200
Weight 6,500kg

Techvalley Co., Ltd. | Privacy
Head Quarters : #A-506 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
R&D Center : #A-509 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
Factory : 33, Jikdong-ro, Gwanju-si, Gyunggi-do, South Korea (zip: 12769) | Tel : +82-31-768-7695 | Fax : +82-31-768-7607
Busan Business Division : 417 Byucksan Megatrium, 206, Bugogoncheoncheon-ro, Geumjeong-gu, Busan, South Korea (zip: 46274) | Tel :  +82-51-728-7970~1
VINA Business Division : Số nhà 101-103, đường Âu Cơ, phường Kinh Bắc, Tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, VIETNAM

售后咨询

电话咨询

制品
+82-31-730-0825
售后
+82-1644-0837
AM 9:00 ~ PM 6:00

在线咨询

制品 / 售后申请/询问
联系我们
 TOP