TVX-IMT300CT
(IMT225CT / IMT240CT) | Techvalley Co., Ltd.


用于对比标准和实际数据的精密分析设备

TVX-IMT300CT

(IMT225CT / IMT240CT)

适用领域

  • Die Casting
  • 自动示教和各种测量功能
  • 通过特殊的光学装置防止图像失真功能
  • 配备自动校准功能
  • 可用于各个领域的先进CT设备

检验出的图像 (与VG合作)

产品规格

产品规格
X-ray Source IMT300CT: 300kV / 300W / 3㎛ Focal Spot Size
IMT225CT: 225kV / 10W / 0.9㎛ Focal Spot Size
IMT240CT: 240kV / 300W / 5㎛ Focal Spot Size
Dimension & Weight IMT300CT: (W)3,000㎜ X (D)2,100㎜ X (H)2,790㎜ / 6,000kg
IMT225CT: (W)2,469㎜ X (D)1,536㎜ X (H)1,796㎜ / 4,400kg
IMT240CT: (W)2,460㎜ X (D)2,100㎜ X (H)2,790㎜ / 5,300kg

Techvalley Co., Ltd. | Privacy
Head Quarters : #A-506 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
R&D Center : #A-509 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
Factory : 33, Jikdong-ro, Gwanju-si, Gyunggi-do, South Korea (zip: 12769) | Tel : +82-31-768-7695 | Fax : +82-31-768-7607
Busan Business Division : 417 Byucksan Megatrium, 206, Bugogoncheoncheon-ro, Geumjeong-gu, Busan, South Korea (zip: 46274) | Tel :  +82-51-728-7970~1
VINA Business Division : Số nhà 101-103, đường Âu Cơ, phường Kinh Bắc, Tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, VIETNAM

售后咨询

电话咨询

制品
+82-31-730-0825
售后
+82-1644-0837
AM 9:00 ~ PM 6:00

在线咨询

制品 / 售后申请/询问
联系我们
 TOP