Techvalley Co., Ltd.


Smart 3D CT

点击下面的每个产品名称以查看相应的产品信息。

用于中小型精密零件的专用CT设备
高精度高倍率X射线3D CT系统

TVX-IMT160CT

适用领域

  • R&D CT
  • Micro CT
  • - 为了最高的精密度采用大理石板
  • - 世界一流的设计及制造技术
  • - 具有自动对齐功能,提供用户方便
  • - 提供自主开发的教育课程
  • - 优化于精密零件检测和分析的CT设备

检验出的图像

产品规格

产品规格
Tube Voltage 160 kV
Detector Type Flat Panel Detector
Inspection Area 500mm x 500mm
Focal Spot 4um (Option : 1um)
Dimension (mm)(W x D x H) 1,800 x 1,650 x 1,750
Weight 1,950kg

Techvalley Co., Ltd. | Privacy
Head Quarters : #A-506 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
R&D Center : #A-509 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
Factory : 33, Jikdong-ro, Gwanju-si, Gyunggi-do, South Korea (zip: 12769) | Tel : +82-31-768-7695 | Fax : +82-31-768-7607
Busan Business Division : 417 Byucksan Megatrium, 206, Bugogoncheoncheon-ro, Geumjeong-gu, Busan, South Korea (zip: 46274) | Tel :  +82-51-728-7970~1
VINA Business Division : Số nhà 101-103, đường Âu Cơ, phường Kinh Bắc, Tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, VIETNAM

售后咨询

电话咨询

制品
+82-31-730-0825
售后
+82-1644-0837
AM 9:00 ~ PM 6:00

在线咨询

制品 / 售后申请/询问
联系我们
 TOP