HAWKEYE8000(HAWKEYE9000) | Techvalley Co., Ltd.


检测电子产品和成品内部的异物、缺陷

HAWKEYE8000 (HAWKEYE9000)

适用领域

  • Mobile Parts
  • Intenna/Antenna
  • Camera Module
  • Intenna/Antenna
  • Batteries
  • 通过高性能冷却装置可以连续使用
  • 实时获取和分析X射线图像
  • mobile, tablet PC等故障检测优化
  • 无放射线漏雪的安全输送机类型

检验出的图像

产品规格

产品规格
X-ray Source 80kV / 100W / 0.5㎜ Focal Spot Size
Utility Power : 220VAC
Dimension & Weight (W)1,380㎜ X (D)760㎜ X (H)1,605㎜ / 800kg

Techvalley Co., Ltd. | Privacy
Head Quarters : #A-506 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
R&D Center : #A-509 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
Factory : 33, Jikdong-ro, Gwanju-si, Gyunggi-do, South Korea (zip: 12769) | Tel : +82-31-768-7695 | Fax : +82-31-768-7607
Busan Business Division : 417 Byucksan Megatrium, 206, Bugogoncheoncheon-ro, Geumjeong-gu, Busan, South Korea (zip: 46274) | Tel :  +82-51-728-7970~1
VINA Business Division : Số nhà 101-103, đường Âu Cơ, phường Kinh Bắc, Tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, VIETNAM

售后咨询

电话咨询

制品
+82-31-730-0825
售后
+82-1644-0837
AM 9:00 ~ PM 6:00

在线咨询

制品 / 售后申请/询问
联系我们
 TOP