ARIRANG 130CT | Techvalley Co., Ltd.


一键只需10秒CT

ARIRANG 130CT

适用领域

  • Mobile Parts
  • PCB/FPCB
  • Camera Module
  • ECU Board
  • Intenna/Antenna
  • Batteries
  • 通过CT成像对小零件或大面积小区域进行3D精密分析
  • 10秒成像可缺陷检测,从而可以对大量样品进行CT检查
  • 采用全自动轴校准和射线校准, 易于使用操作方便

检验出的图像 (与VG合作)

产品规格

产品规格
X-ray Source 130kV / 40W / 4㎛ Focal Spot Size
Image Detection System 5" Digital Flat Panel Detector
Scan Area (2D) 340㎜ X 440㎜ (H)
(CT) 150㎜ X 100㎜ (H)
Scan Time 10 seconds/ FOV
Utility Power : 220VAC
Dimension & Weight (W)1,400 X (D)1,600 X (H)1,700 / 2,500kg

Techvalley Co., Ltd. | Privacy
Head Quarters : #A-506 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
R&D Center : #A-509 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
Factory : 33, Jikdong-ro, Gwanju-si, Gyunggi-do, South Korea (zip: 12769) | Tel : +82-31-768-7695 | Fax : +82-31-768-7607
Busan Business Division : 417 Byucksan Megatrium, 206, Bugogoncheoncheon-ro, Geumjeong-gu, Busan, South Korea (zip: 46274) | Tel :  +82-51-728-7970~1
VINA Business Division : Số nhà 101-103, đường Âu Cơ, phường Kinh Bắc, Tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, VIETNAM

售后咨询

电话咨询

制品
+82-31-730-0825
售后
+82-1644-0837
AM 9:00 ~ PM 6:00

在线咨询

制品 / 售后申请/询问
联系我们
 TOP