TVX-IM9000F(IM1300F) | Techvalley Co., Ltd.


2D X-ray

单击产品名称以查看相应的产品信息。

以最佳的性价比, 可以针对2D单面检测的离线自动检测设备

TVX-IM9000F

(IM1300F)

适用领域

  • Mobile Parts
  • PCB/FPCB
  • Camera Module
  • Intenna/Antenna
  • Batteries
  • 具有各种缺陷检测的2D和2.5D手动设备
  • 50°探测器倾斜功能可实现最小化放大倍率损坏的分析
  • 与其他同类设备相比,放大倍数更高
  • 通过自制检测算法,可以适用于支持用户期望的自动检测
  • 支持手动模式,微距模式,自动检测模式

检验出的图像

产品规格

产品规格
X-ray Source IM9000F : 110kV / 25W / 5㎛ Focal Spot Size
IM1300F : 130kV / 40W / 5㎛ Focal Spot Size
Image Detection System 6.9M Pixels / 49㎛ Pixel size
Utility Power : 220VAC
Dimension & Weight (W)1,775㎜ X (D)1,830㎜ X (H)1,820㎜ / 1,600kg

Techvalley Co., Ltd. | Privacy
Head Quarters : #A-506 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
R&D Center : #A-509 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
Factory : 33, Jikdong-ro, Gwanju-si, Gyunggi-do, South Korea (zip: 12769) | Tel : +82-31-768-7695 | Fax : +82-31-768-7607
Busan Business Division : 417 Byucksan Megatrium, 206, Bugogoncheoncheon-ro, Geumjeong-gu, Busan, South Korea (zip: 46274) | Tel :  +82-51-728-7970~1
VINA Business Division : Số nhà 101-103, đường Âu Cơ, phường Kinh Bắc, Tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, VIETNAM

售后咨询

电话咨询

制品
+82-31-730-0825
售后
+82-1644-0837
AM 9:00 ~ PM 6:00

在线咨询

制品 / 售后申请/询问
联系我们
 TOP