Dual Tube 3D CT | Techvalley Co., Ltd.


Smart 3D CT

点击下面的每个产品名称以查看相应的产品信息。

高精度零件专用分析及研究用的CT设备
可以3D设计验证分析的CT系统

Dual Tube 3D CT

适用领域

  • R&D CT
  • High Power CT
  • - 拥有世界最高水平的双CT技术
  • - 具有丰富的高能量双重 CT的制造经验
  • - 在韩国交付了最大数量的Dual Tube 3D CT
  • - 拥有及提供自主发展的教育课程
  • - 拥有丰富的核心技术开发和相关专利

检验出的图像

产品规格

产品规格
Tube Voltage Max. 600 kV + 800 kV
Detector Type Flat Panel Detector
Inspection Area 500mm x 500mm (Order product type)
Manipulator 4~8 Axis (Order product type)
Dimension (mm)
(W x D x H)
Unmanned & Room type
Weight Unmanned & Room type

Techvalley Co., Ltd. | Privacy
Head Quarters : #A-506 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
R&D Center : #A-509 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
Factory : 33, Jikdong-ro, Gwanju-si, Gyunggi-do, South Korea (zip: 12769) | Tel : +82-31-768-7695 | Fax : +82-31-768-7607
Busan Business Division : 417 Byucksan Megatrium, 206, Bugogoncheoncheon-ro, Geumjeong-gu, Busan, South Korea (zip: 46274) | Tel :  +82-51-728-7970~1
VINA Business Division : Số nhà 101-103, đường Âu Cơ, phường Kinh Bắc, Tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, VIETNAM

售后咨询

电话咨询

制品
+82-31-730-0825
售后
+82-1644-0837
AM 9:00 ~ PM 6:00

在线咨询

制品 / 售后申请/询问
联系我们
 TOP