HAWKEYE1300K | Techvalley Co., Ltd.


通过采用双靶X射线管可以多角度快速检测

HAWKEYE1300K

适用领域

  • Mobile Parts
  • PCB/FPCB
  • Camera Module
  • LED
  • Intenna/Antenna
  • Batteries
  • ECU Board
  • 采用人工智能检测算法来完美的裂纹缺陷检测
  • 采用传感器和线速产品检测用的屏蔽门
  • 通过采用双靶X射线管可以多角度快速检测

检验出的图像

产品规格

产品规格
X-ray Source Dual 130kV / 40W / 4㎛ Focal Spot Size
Image Detection System 6.9M Pixels / 49㎛ Pixel size
Dimension & Weight (W)2,120㎜ X (D)1,254㎜ X (H)2,010㎜

Techvalley Co., Ltd. | Privacy
Head Quarters : #A-506 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
R&D Center : #A-509 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
Factory : 33, Jikdong-ro, Gwanju-si, Gyunggi-do, South Korea (zip: 12769) | Tel : +82-31-768-7695 | Fax : +82-31-768-7607
Busan Business Division : 417 Byucksan Megatrium, 206, Bugogoncheoncheon-ro, Geumjeong-gu, Busan, South Korea (zip: 46274) | Tel :  +82-51-728-7970~1
VINA Business Division : Số nhà 101-103, đường Âu Cơ, phường Kinh Bắc, Tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, VIETNAM

售后咨询

电话咨询

制品
+82-31-730-0825
售后
+82-1644-0837
AM 9:00 ~ PM 6:00

在线咨询

制品 / 售后申请/询问
联系我们
 TOP