ARIRANG 160CT | Techvalley Co., Ltd.


一键只需90秒CT

ARIRANG 160CT

适用领域

  • Die Casting
  • ECU Board
  • Batteries
  • 配备大面积探测器,可以一次扫描350ø的中大零件
  • 90秒即可扫描缺陷检测,因此每天可以进行300多次CT检测
  • 采用全自动轴校准和射线校准, 易于使用操作方便

检验出的图像 (与VG合作)

产品规格

产品规格
X-ray Source 160kV / 400W / 400㎛ Focal Spot Size
Image Detection System 430㎜ X 430㎜ Large Area Detector
Scan Area (2D) 600㎜ X 800㎜ (H)
(CT) 350㎜ X 600㎜ (H)
Scan Time 90 seconds/ FOV
Utility Power : 220VAC
Dimension & Weight (W)2,500㎜ X (D)1,900㎜ X (H)1,900㎜ / 3,000kg

Techvalley Co., Ltd. | Privacy
Head Quarters : #A-506 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
R&D Center : #A-509 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
Factory : 33, Jikdong-ro, Gwanju-si, Gyunggi-do, South Korea (zip: 12769) | Tel : +82-31-768-7695 | Fax : +82-31-768-7607
Busan Business Division : 417 Byucksan Megatrium, 206, Bugogoncheoncheon-ro, Geumjeong-gu, Busan, South Korea (zip: 46274) | Tel :  +82-51-728-7970~1
VINA Business Division : Số nhà 101-103, đường Âu Cơ, phường Kinh Bắc, Tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, VIETNAM

售后咨询

电话咨询

制品
+82-31-730-0825
售后
+82-1644-0837
AM 9:00 ~ PM 6:00

在线咨询

制品 / 售后申请/询问
联系我们
 TOP