HAWKEYE1600K | Techvalley Co., Ltd.


为压铸优化的检测设备

HAWKEYE1600K

适用领域

  • Die Casting
  • 自动检测良品和不良品
  • 配备不需要用户操作的自动检测软件
  • 自动图像分类和存储功能
  • 自动标记和提取样品

检验出的图像

产品规格

产品规格
X-ray Source 160kV / 800W / 400㎛ Focal Spot Size
Image Detection System 6.9M Pixels / 49㎛ Pixel size
Dimension & Weight (W)2,200㎜ X (D)3,100㎜ X (H)2,200㎜ / 6,000 kg

Techvalley Co., Ltd. | Privacy
Head Quarters : #A-506 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
R&D Center : #A-509 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
Factory : 33, Jikdong-ro, Gwanju-si, Gyunggi-do, South Korea (zip: 12769) | Tel : +82-31-768-7695 | Fax : +82-31-768-7607
Busan Business Division : 417 Byucksan Megatrium, 206, Bugogoncheoncheon-ro, Geumjeong-gu, Busan, South Korea (zip: 46274) | Tel :  +82-51-728-7970~1
VINA Business Division : Số nhà 101-103, đường Âu Cơ, phường Kinh Bắc, Tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, VIETNAM

售后咨询

电话咨询

制品
+82-31-730-0825
售后
+82-1644-0837
AM 9:00 ~ PM 6:00

在线咨询

制品 / 售后申请/询问
联系我们
 TOP