TVX-IL1605(IL2205 / IL3205) | Techvalley Co., Ltd.


2D X-ray

单击产品名称以查看相应的产品信息。

客观化的检测能力(符合ASTM国际标准)
具备性能优良,实用性强的检测设备

TVX-IL1605

(IL2205 / IL3205)

适用领域

  • Die Casting
  • Batteries
  • 实时快速准确的图像采集
  • 各种测量显示和注释插入功能
  • 采用宽屏显示
  • S / W带检测器模式控制功能

检验出的图像

产品规格

产品规格
X-ray Source IL1605 : 160kV / 640W / 1mm Focal Spot Size
IL2205 : 225kV / 800W / 1mm Focal Spot Size
IL3205 : 320kV / 800W / 1mm Focal Spot Size
Image Detection System Flat Panel Detector
Dimension & Weight IL1605 : (W)1,970㎜ X (D)1,290㎜ X (H)1,750㎜ / 2,400kg
IL2205 : (W)2,500㎜ X (D)1,500㎜ X (H)1,800㎜ / 4,000kg
IL3205 : (W)3,158㎜ X (D)2,263㎜ X (H)2,660㎜ / 14,000kg

Techvalley Co., Ltd. | Privacy
Head Quarters : #A-506 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
R&D Center : #A-509 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
Factory : 33, Jikdong-ro, Gwanju-si, Gyunggi-do, South Korea (zip: 12769) | Tel : +82-31-768-7695 | Fax : +82-31-768-7607
Busan Business Division : 417 Byucksan Megatrium, 206, Bugogoncheoncheon-ro, Geumjeong-gu, Busan, South Korea (zip: 46274) | Tel :  +82-51-728-7970~1
VINA Business Division : Số nhà 101-103, đường Âu Cơ, phường Kinh Bắc, Tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, VIETNAM

售后咨询

电话咨询

制品
+82-31-730-0825
售后
+82-1644-0837
AM 9:00 ~ PM 6:00

在线咨询

制品 / 售后申请/询问
联系我们
 TOP