HAWKEYE9000L | Techvalley Co., Ltd.


大面积产品自动检测设备,例如LED、BLU 等

HAWKEYE9000L

适用领域

  • LED
  • PCB/FPCB
  • 优化在1200x900大面积产品的离线检测设备
  • 采用人工智能检测算法来完美的缺陷检测
  • 体现每一个检测点1.5秒~2秒的高速检测(取决于检测类型)
  • 可以使用Gerber文件轻松快速进行地宏观(Macro)设置
  • 可以管理和应用客户的数据,例如MES、SPC、Review功能 等

检验出的图像

产品规格

产品规格
X-ray Source 110kV / 25W / 5㎛ Focal Spot Size
Image Detection System 6.9M Pixels / 49㎛ Pixel size
Inspection Area 1,200mm X 600mm
Utility 220VAC / Air : 5kgf/cm²
Dimension & Weight (W)2,074㎜ X (D)2,641㎜ X (H)1,800㎜

Techvalley Co., Ltd. | Privacy
Head Quarters : #A-506 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
R&D Center : #A-509 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
Factory : 33, Jikdong-ro, Gwanju-si, Gyunggi-do, South Korea (zip: 12769) | Tel : +82-31-768-7695 | Fax : +82-31-768-7607
Busan Business Division : 417 Byucksan Megatrium, 206, Bugogoncheoncheon-ro, Geumjeong-gu, Busan, South Korea (zip: 46274) | Tel :  +82-51-728-7970~1
VINA Business Division : Số nhà 101-103, đường Âu Cơ, phường Kinh Bắc, Tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, VIETNAM

售后咨询

电话咨询

制品
+82-31-730-0825
售后
+82-1644-0837
AM 9:00 ~ PM 6:00

在线咨询

制品 / 售后申请/询问
联系我们
 TOP