HAWKEYE9010BR
(HAWKEYE9011BR) | Techvalley Co., Ltd.


PCB ITS功能二维码识别系统

HAWKEYE9010BR

(HAWKEYE9011BR)

适用领域

  • Barcode Reading
  • 可以直接链接至DI曝光机的滚动驱动方式
  • 重叠曝光二维码识别功能
  • 具有自动亮度控制功能,可以一键式驱动
  • 通过采用Panel入口上将、下降方式,可以解决翘曲问题
  • 采用人工智能检测算法,可以保证100%认识率

检验出的图像

产品规格

产品规格
X-ray Source 110kV / 25W / 5㎛ Focal Spot Size
Image Detection System 6.9M Pixels / 49㎛ Pixel size
Utility Power : 220VAC / Air : 5kgf/cm²
Dimension & Weight (W)1,194㎜ X (D)1,422㎜ X (H)1,654㎜ / 1,800kg

Techvalley Co., Ltd. | Privacy
Head Quarters : #A-506 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
R&D Center : #A-509 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
Factory : 33, Jikdong-ro, Gwanju-si, Gyunggi-do, South Korea (zip: 12769) | Tel : +82-31-768-7695 | Fax : +82-31-768-7607
Busan Business Division : 417 Byucksan Megatrium, 206, Bugogoncheoncheon-ro, Geumjeong-gu, Busan, South Korea (zip: 46274) | Tel :  +82-51-728-7970~1
VINA Business Division : Số nhà 101-103, đường Âu Cơ, phường Kinh Bắc, Tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, VIETNAM

售后咨询

电话咨询

制品
+82-31-730-0825
售后
+82-1644-0837
AM 9:00 ~ PM 6:00

在线咨询

制品 / 售后申请/询问
联系我们
 TOP