TVX-IL2205 CT | Techvalley Co., Ltd.


Smart 3D CT

点击下面的每个产品名称以查看相应的产品信息。

高密度检测设备考虑实用性
配有易于使用的分析软件

TVX-IL2205CT

适用领域

  • Die Casting
  • R&D CT
  • High Power CT
  • - 结合实用性的高性能设备
  • - 应用各种图像分析滤镜
  • - 应用高分辨率工业X射线探伤仪
  • - 提供图像保存功能和分屏
  • - 紧凑的设计和设计结构

检验出的图像

产品规格

产品规格
Tube Voltage 225 kV
Detector Type Flat Panel Detector
Inspection Area 250Ø x 350mm
Focal Spot 0.4mm x 0.4mm
Dimension (mm)(W x D x H) 2,300 x 1,400 x 1,500
Weight 3,550kg

Techvalley Co., Ltd. | Privacy
Head Quarters : #A-506 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
R&D Center : #A-509 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
Factory : 33, Jikdong-ro, Gwanju-si, Gyunggi-do, South Korea (zip: 12769) | Tel : +82-31-768-7695 | Fax : +82-31-768-7607
Busan Business Division : 417 Byucksan Megatrium, 206, Bugogoncheoncheon-ro, Geumjeong-gu, Busan, South Korea (zip: 46274) | Tel :  +82-51-728-7970~1
VINA Business Division : Số nhà 101-103, đường Âu Cơ, phường Kinh Bắc, Tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, VIETNAM

售后咨询

电话咨询

制品
+82-31-730-0825
售后
+82-1644-0837
AM 9:00 ~ PM 6:00

在线咨询

制品 / 售后申请/询问
联系我们
 TOP