HAWKEYE9030 AXI/2.5D | Techvalley Co., Ltd.


制造业创新产业4.0时代模式
优化精密零件和产品检验的系统

HAWKEYE9030 AXI/2.5D

适用领域

 • Mobile Parts
 • PCB/FPCB
 • Camera Module
 • LED
 • Intenna/Antenna
 • Batteries
 • ECU Board

HAWKEYE9030 AXI / 2.5D是一种升级现有2D方法并采用2.5D实现的检测产品,是从各种角度检查检测样本并通过软件检查获取的图像的技术。 特别是,分析在线下不同角度获取的检测图像,因此需要更佳精密而准确的检测。现有的2D X射线检测设备或者AOI设备无法检测的屏蔽部件,隐藏的焊点等重叠图像分析,从而检测出不良品的优点。

 • - 实现超高速检测速度(0.43〜0.7秒/点)
 • - 直观的用户界面,提高用户便利性
 • - 海外SMT生产线上验证的性能
 • - 同等国外设备相比最高的可性比
 • - 安装100%自主研发的自动读取软件

检验出的图像

产品规格

产品规格
Tube Voltage 130kV
Focal Spot 7um
Inspection Area -
Dimension (mm)
(W x D x H)
1,500 x 2,150 x 1,600
Weight 1,700Kg

Techvalley Co., Ltd. | Privacy
Head Quarters : #A-506 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
R&D Center : #A-509 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
Factory : 33, Jikdong-ro, Gwanju-si, Gyunggi-do, South Korea (zip: 12769) | Tel : +82-31-768-7695 | Fax : +82-31-768-7607
Busan Business Division : 417 Byucksan Megatrium, 206, Bugogoncheoncheon-ro, Geumjeong-gu, Busan, South Korea (zip: 46274) | Tel :  +82-51-728-7970~1
VINA Business Division : Số nhà 101-103, đường Âu Cơ, phường Kinh Bắc, Tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, VIETNAM

售后咨询

电话咨询

制品
+82-31-730-0825
售后
+82-1644-0837
AM 9:00 ~ PM 6:00

在线咨询

制品 / 售后申请/询问
联系我们
 TOP