HAWKEYE9000 AXI | Techvalley Co., Ltd.


制造创新产业4.0时代模式
智能工厂建设优化检测体系

HAWKEYE9000 AXI

适用领域

 • Mobile Parts
 • PCB/FPCB
 • Camera Module
 • LED
 • Intenna/Antenna
 • Batteries
 • ECU Board

HAWKEYE9000 AXI是一种自动X射线在线检测系统,于2014年采用自己的技术开发的,目前安装在越南的SMT生产线上。 利用Techvalley视频软件TEAM开发的特殊算法可以检测各种检测项目的缺陷,特别是针对单面安装板进行优化的设备。 此外,支持ERP系统,作业监测,远程管理模式等适用强大的管理系统。而且设计时考虑使用者的作业环境,因此提高便利性的专业检测设备。

 • - 实现超高速检测速度(0.43〜0.7秒/点)
 • - 直观的用户界面,提高用户便利性
 • - 海外SMT生产线上验证的性能
 • - 同等国外设备相比最高的可性比
 • - 安装100%自主研发的自动读取软件

检验出的图像

产品规格

产品规格
Tube Voltage 90kV
Focal Spot 4um
Inspection Area -
Dimension (mm)
(W x D x H)
1,050 x 1,610 x 1,550
Weight 1,450Kg

Techvalley Co., Ltd. | Privacy
Head Quarters : #A-506 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
R&D Center : #A-509 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
Factory : 33, Jikdong-ro, Gwanju-si, Gyunggi-do, South Korea (zip: 12769) | Tel : +82-31-768-7695 | Fax : +82-31-768-7607
Busan Business Division : 417 Byucksan Megatrium, 206, Bugogoncheoncheon-ro, Geumjeong-gu, Busan, South Korea (zip: 46274) | Tel :  +82-51-728-7970~1
VINA Business Division : Số nhà 101-103, đường Âu Cơ, phường Kinh Bắc, Tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, VIETNAM

售后咨询

电话咨询

制品
+82-31-730-0825
售后
+82-1644-0837
AM 9:00 ~ PM 6:00

在线咨询

制品 / 售后申请/询问
联系我们
 TOP