HAWKEYE6000D | Techvalley Co., Ltd.


全球首次独立开发(2013)
利用X射线的卷盘芯片计数器

HAWKEYE6000D

适用领域

  • Reel Counting

HAWKEYE6000D是Techvalley在2013年开发的世界首个设备,并使用X射线来计算各种尺寸的卷轴芯片数量的设备。 它具有超过现有机械式或手动计数器的突破检测速度和准确性,并且在计数过程中不会损坏或丢失芯片。它可以通过条形码扫描后的一个按钮就可以自动计数,并将结果直接发送到SMD材料管理服务器(ERP系统)或单独打印结果标签。所以它是一种非常有效的在线/离线状态下材料管理的专业设备。

  • - 世界首次(2013)独立开发的芯片计数器
  • - 实现最高精度(100〜99.9%)
  • - 减少劳动力成本和有效的库存管理
  • - 实现最高检测速度(13〜22秒)
  • - 卷轴计数各种尺寸(180〜380mm)

检验出的图像

产品规格

产品规格
X-ray Source 80kV
MAX. Scan Area 406mm
Inspection Time (180mm) 13sec
Inspection Time (380mm) 22sec
Accuracy 100~99.9%
MAX. Passage Height 100mm
Dimension (mm)
(W x D x H)
1,200 x 1,750 x 1,930
Weight 1,050kg

Techvalley Co., Ltd. | Privacy
Head Quarters : #A-506 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
R&D Center : #A-509 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
Factory : 33, Jikdong-ro, Gwanju-si, Gyunggi-do, South Korea (zip: 12769) | Tel : +82-31-768-7695 | Fax : +82-31-768-7607
Busan Business Division : 417 Byucksan Megatrium, 206, Bugogoncheoncheon-ro, Geumjeong-gu, Busan, South Korea (zip: 46274) | Tel :  +82-51-728-7970~1
VINA Business Division : Số nhà 101-103, đường Âu Cơ, phường Kinh Bắc, Tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, VIETNAM

售后咨询

电话咨询

制品
+82-31-730-0825
售后
+82-1644-0837
AM 9:00 ~ PM 6:00

在线咨询

制品 / 售后申请/询问
联系我们
 TOP