TVX-IMT130 | Techvalley Co., Ltd.


经验证的性能中小件检测设备
设计紧凑,维修方便

TVX-IMT130

适用领域

  • Mobile Parts
  • PCB/FPCB
  • Camera Module
  • Intenna/Antenna
  • Batteries
  • - 各种检验项目的应用领域
  • - 超高速,超精密安装板检测
  • - 空隙,少锡,过锡,缺少,图像不良等
  • - 增强自动对齐
  • - 配备100%自主开发的图像阅读软件

检验出的图像

产品规格

产品规格
Tube Voltage 130 kV
Detector Type Flat Panel Detector
Inspection Area 200mm x 300mm
Focal Spot 1um
Dimension (mm)(W x D x H) 1,750 x 1,450 x 1,600
Weight 1,650kg

Techvalley Co., Ltd. | Privacy
Head Quarters : #A-506 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
R&D Center : #A-509 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
Factory : 33, Jikdong-ro, Gwanju-si, Gyunggi-do, South Korea (zip: 12769) | Tel : +82-31-768-7695 | Fax : +82-31-768-7607
Busan Business Division : 417 Byucksan Megatrium, 206, Bugogoncheoncheon-ro, Geumjeong-gu, Busan, South Korea (zip: 46274) | Tel :  +82-51-728-7970~1
VINA Business Division : Số nhà 101-103, đường Âu Cơ, phường Kinh Bắc, Tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, VIETNAM

售后咨询

电话咨询

制品
+82-31-730-0825
售后
+82-1644-0837
AM 9:00 ~ PM 6:00

在线咨询

制品 / 售后申请/询问
联系我们
 TOP