TVX-IM2000 | Techvalley Co., Ltd.


小型电气电子零件检查专用设备
以合理的价格提供最好的技术

TVX-IM2000

适用领域

  • Mobile Parts
  • PCB/FPCB
  • Camera Module
  • Intenna/Antenna
  • Batteries
  • - 优化检查小型电气电子零件和钢件
  • - 配备强大的图像处理工具
  • - 以合理维护为优势的经济型号
  • - 提供成本对比高质量的图像
  • - 视觉错误消息和I / O监控功能

检验出的图像

产品规格

产品规格
Tube Voltage 80 kV
Detector Type Flat Panel Detector
Inspection Area 200mm x 200mm
Focal Spot 4um
Dimension (mm)(W x D x H) 750 x 760 x 1,200
Weight 400kg

Techvalley Co., Ltd. | Privacy
Head Quarters : #A-506 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
R&D Center : #A-509 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
Factory : 33, Jikdong-ro, Gwanju-si, Gyunggi-do, South Korea (zip: 12769) | Tel : +82-31-768-7695 | Fax : +82-31-768-7607
Busan Business Division : 417 Byucksan Megatrium, 206, Bugogoncheoncheon-ro, Geumjeong-gu, Busan, South Korea (zip: 46274) | Tel :  +82-51-728-7970~1
VINA Business Division : Số nhà 101-103, đường Âu Cơ, phường Kinh Bắc, Tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, VIETNAM

售后咨询

电话咨询

制品
+82-31-730-0825
售后
+82-1644-0837
AM 9:00 ~ PM 6:00

在线咨询

制品 / 售后申请/询问
联系我们
 TOP