TVX-IL2205 | Techvalley Co., Ltd.


自主研发的图像和控制技术的应用
提供出色的图像的高输出检测设备

TVX-IL2205

适用领域

  • Die Casting
  • ECU Board
  • - 中小型压铸和高密度零件检测
  • - 详细的模具结构分析和改进功能
  • - 强大的图像处理的卓越的检出力
  • - 设计和结构为用户方便
  • - 经过验证的性能和合理的维护成本

检验出的图像

产品规格

产品规格
Tube Voltage 225 kV
Detector Type Flat Panel Detector
Inspection Area 500mm x 750mm
Focal Spot 0.4mm x 0.4mm
Dimension (mm)(W x D x H) 2,000 x 1,800 x 2,200
Weight 3,500kg

Techvalley Co., Ltd. | Privacy
Head Quarters : #A-506 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
R&D Center : #A-509 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
Factory : 33, Jikdong-ro, Gwanju-si, Gyunggi-do, South Korea (zip: 12769) | Tel : +82-31-768-7695 | Fax : +82-31-768-7607
Busan Business Division : 417 Byucksan Megatrium, 206, Bugogoncheoncheon-ro, Geumjeong-gu, Busan, South Korea (zip: 46274) | Tel :  +82-51-728-7970~1
VINA Business Division : Số nhà 101-103, đường Âu Cơ, phường Kinh Bắc, Tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, VIETNAM

售后咨询

电话咨询

制品
+82-31-730-0825
售后
+82-1644-0837
AM 9:00 ~ PM 6:00

在线咨询

制品 / 售后申请/询问
联系我们
 TOP