TVX-IL1605 | Techvalley Co., Ltd.


客观化的检测能力(符合ASTM国际标准)
具备性能优良,实用性强的检测设备

TVX-IL1605

适用领域

  • Die Casting
  • ECU Board
  • - 实时快速准确的图像采集
  • - 各种测量显示和注释插入功能
  • - 采用宽屏显示
  • - S / W带检测器模式控制功能
  • - 由于核心部件的本地化,出色的稳定性

检验出的图像

产品规格

产品规格
Tube Voltage 160 kV
Detector Type Flat Panel Detector
Inspection Area 350mm x 300mm
Focal Spot 0.4mm x 0.4mm
Dimension (mm)(W x D x H) 1,970 x 1,290 x 1,750
Weight 2,400kg

Techvalley Co., Ltd. | Privacy
Head Quarters : #A-506 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
R&D Center : #A-509 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
Factory : 33, Jikdong-ro, Gwanju-si, Gyunggi-do, South Korea (zip: 12769) | Tel : +82-31-768-7695 | Fax : +82-31-768-7607
Busan Business Division : 417 Byucksan Megatrium, 206, Bugogoncheoncheon-ro, Geumjeong-gu, Busan, South Korea (zip: 46274) | Tel :  +82-51-728-7970~1
VINA Business Division : Số nhà 101-103, đường Âu Cơ, phường Kinh Bắc, Tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, VIETNAM

售后咨询

电话咨询

制品
+82-31-730-0825
售后
+82-1644-0837
AM 9:00 ~ PM 6:00

在线咨询

制品 / 售后申请/询问
联系我们
 TOP