TVX-IL1105 | Techvalley Co., Ltd.


使用方法简单的普遍型检测设备
卓越的性能和合理的维护成本

TVX-IL1105

适用领域

  • Die Casting
  • - 考虑实用性的设计和柜体设计
  • - 考虑用户安全的双屏蔽结构
  • - 考虑维护的普遍型检测设备
  • - 方便更换耗材
  • - 可以检测各种项目的缺陷

检验出的图像

产品规格

产品规格
Tube Voltage 110 kV
Detector Type Flat Panel Detector
Inspection Area 200mm x 300mm
Focal Spot 0.4mm x 0.4mm
Dimension (mm)(W x D x H) 1,650 x 1,200 x 1,720
Weight 1,950kg

Techvalley Co., Ltd. | Privacy
Head Quarters : #A-506 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
R&D Center : #A-509 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
Factory : 33, Jikdong-ro, Gwanju-si, Gyunggi-do, South Korea (zip: 12769) | Tel : +82-31-768-7695 | Fax : +82-31-768-7607
Busan Business Division : 417 Byucksan Megatrium, 206, Bugogoncheoncheon-ro, Geumjeong-gu, Busan, South Korea (zip: 46274) | Tel :  +82-51-728-7970~1
VINA Business Division : Số nhà 101-103, đường Âu Cơ, phường Kinh Bắc, Tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, VIETNAM

售后咨询

电话咨询

制品
+82-31-730-0825
售后
+82-1644-0837
AM 9:00 ~ PM 6:00

在线咨询

制品 / 售后申请/询问
联系我们
 TOP